For tiden i permisjon

Stine Lundevall

Arbeidserfaring:

2017-d.d: Advokatfirmaet BAX AS, Advokat

2017-2017: Advokatfirmaet BAX AS, Advokatfullmektig 

2015-2017: Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, Advokatfullmektig

2015: Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma, Trainee

2014-2015: Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma, Studentmedarbeider

2014: NOAS - norsk organisasjon for asylsøkere, Saksbehandler

2013: Gatejuristen, Saksbehandler

2011-2014: Advokatfirmaet Brønner & Co DA - Advokatsekretær 

Utdannelse:

2015: Master i rettsvitenskap 

Tittel på masteroppgave: "Straffansvar etter ligningsloven kapittel 12 – med fokus på medvirkningsansvaret"

Valgfag:

  • ‍Utlendingsrett
  • ‍Refugee and asylum law
  • ‍Påtalerett
  • Design-, varemerke- og patentrett

Kurs:

2016: Advokatkurset, obligatorisk videreutdanning

MEDLEMSSKAP/VERV:

Den Norske Advokatforening

Forsvarergruppen