Familievold

Familievold/vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem, og rammer både kvinner, menn og barn. Barn anses som utsatt for vold både når de selv blir utsatt for vold, og når de er vitne til/opplever at vold utøves mot mamma/pappa eller søsken.

Vold i nære relasjoner handler ofte om makt og maktanvendelse. Makten kan utøves både ved fysisk vold som slag og spark, lugging, seksuelle krenkelser eller ved trusler og psykisk vold. Vold skjer også i form av skremmende og voldsom adferd, ødeleggelse av gjenstander, gjerne ting som betyr mye for offeret. Eksempler på psykisk vold kan være nedsettende kommentarer/utsagn og bruk av kallenavn. Kontrollerende adferd kan skje både ved at man ikke fritt kan gå hvor man vil eller ha kontakt med hvem man vil, eller ved at jobb/skolegang nektes.

I slike saker er det ofte aktuelt å vurdere beskyttelsestiltak som krisesenter, besøksforbud, voldsalarm, sperret adresse mm. Vi gir råd om hva du bør gjøre, hvordan du kan få hjelp og informasjon om hvordan sakene behandles i rettssystemet. Ta kontakt for råd og bistand.

Seksuelle overgrep og voldtekt

Seksuelle overgrep er fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barn eller voksnes seksuelle integritet. Seksuelle overgrep og voldtekt kan skje både i og utenfor familieforhold, og med kjent eller ukjent overgriper.

Seksuelle overgrep brukes som oftest når det er snakk om seksuell atferd, handling eller omgang med barn og unge. Den seksuelle lavalder er 16 år, og utgangspunktet er at uvitenhet om alder ikke fritar for straff.

Det er ikke slik at det nødvendigvis må være brukt vold eller fysisk makt for at forholdet skal anses å være en voldtekt eller et seksuelt overgrep. Overgrep og voldtekt kan ha skjedd ved at noen har truet deg, eller utført handlingene mot din vilje, eller i tilfeller der du ikke har kunnet motsette deg på grunn av alkohol/rus eller søvn.

Du kan anmelde en voldtekt, og søke erstatning, selv om du ikke kjenner overgriperens navn.

Hva er et overgrep?

Fysisk kontakt er ikke nødvendig for å karakterisere noe som et overgrep. Dersom det for eksempel utføres seksuelle handlinger som onanering, fremvisning av pornografi e.l. til et barn er dette et overgrep. Overgrep kan også skje ved at barnet lures eller tvinges til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Andre eksempler på seksuelle overgrep kan være blotting, beføling av bryster eller kjønnsorganer, eller seksuell omgang i form av samleie, slikking og suging av kjønnsorgan.

Hva er voldtekt?

Voldtekt er mer enn såkalt «overfallsvoldtekter» med ukjent gjerningsperson. De fleste voldtekter skjer mellom mennesker som kjenner hverandre fra før. Det kan være voldtekt etter straffeloven selv om et samleie ikke har funnet sted.

Loven bruker to begreper om voldtekt. Det ene er voldtekt til seksuell omgang og det andre er voldtekt til samleie. Voldtekt til seksuell omgang vil for eksempel kunne være at det er brukt fysisk makt, vold eller utført handlinger som for eksempel oralsex, finger i skjeden/anus til tross for at du har motsatt deg det eller ikke har kunnet motsette deg det. Voldtekt til samleie er definert i straffeloven § 292. Det fremgår her at voldtekt til samleie er mer enn det som normalt sett kalles «samleie». I følge loven er voldtekt til samleie:

a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning,

b) innføring av penis i fornærmedes munn,

c) innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller

d) dersom lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b for å oppnå seksuell omgang (ute av stand til å motsette seg)