Krav om erstatning kan tas med i en straffesak mot gjerningspersonen. Dersom saken blir henlagt etter bevisets stilling, eller gjerningsperson er ukjent, kan man likevel søke erstatning gjennom Kontoret for voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning vil også kunne utbetale idømt erstatning til en fornærmet, uavhengig av om gjerningspersonen har økonomi til å gjøre opp for seg.

Det er ulike former for tap som kan kreves dekket av ordningen. Eksempler på erstatningskrav er oppreisningserstatning, mènerstatning, lidt og fremtidig inntektstap.

Ta kontakt med oss for å få vurdert dine rettigheter, krav eller søknad. 

Les mer om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning her: http://www.voldsoffererstatning.no/.