Det foreligger en rekke krav og regler som regulerer et ansettelsesforhold og en arbeidsplass.

Vi kan hjelpe både arbeidsgiver og arbeidstaker ved ansettelse, omorganisering, nedbemanning, oppsigelse eller avskjed. Vi bistår med utforming av arbeidskontrakter, og avtaler og råd ved behov for endring av arbeidsvilkår og oppgaver.

Eksempler på hva våre klienter lurer på:

  • Regler om overtid og arbeidstid
  • Midlertidige ansettelser
  • Kunde og konkurranseklausuler
  • Prøvetid
  • Diskriminering eller trakassering
  • HMS
  • Avskjed/oppsigelse
  • Permittering

Vi bistår i drøftelsesmøter og forhandlinger, og har jevnlig oppdrag som prosessfullmektig i saker som behandles for domstolene.