Advokatfirmaet BAX AS har lang og omfattende erfaring med strafferett, og bistår både voksne og barn i straffesaker. Fordi vi jevnlig opptrer både som forsvarer og bistandsadvokat i ulike straffesaker kan vi forberede våre klienter på hva som venter på en god og helhetlig måte.

Straffesaker kan oppleves uforutsigbare, og vår jobb er å gjøre prosessen mest mulig trygg og opplyst gjennom god informasjon underveis, noe vi sikrer gjennom tett kontakt særlig med klient, påtalemyndighet og domstol.

Brit Kjelleberg er fast bistandsadvokat i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og har vært det siden 2011. Annette Rygg er fast bistandsadvokat ved Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett, og har vært det siden 2017.

Forsvarer og bistandsadvokat er advokatbistand som stort sett dekkes av offentlige støtteordninger. 

Ta kontakt for vurdering av din sak.