Brit Kjelleberg

Arbeidserfaring:

2017-d.d.: Advokatfirmaet BAX AS, Advokat og partner

2011-2017: Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, Advokat og partner

2007-2011: Advokatene Sigmond&Ysen, Advokat

2006-2007: Advokatene Sigmond&Johannesen, Advokatfullmektig

2005-2006: Statens legemiddelverk, Førstekonsulent

Utdannelse:

2004: Cand.Jur. Universitetet i Oslo

2007: Advokatbevilling

Valgfag:

  • Arbeidsrett
  • Næringsreguleringsrett
  • Folkerett

MEDLEMSSKAP/VERV:

Den Norske Advokatforening

Forsvarergruppen

Fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett