Annette Rygg

Arbeidserfaring:

2017- dd: Advokatfirmaet BAX AS, Advokat og partner

2014-2017: Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, Advokat og partner

2013-2014: Lloyd's Register Consulting, Advokat/Legal Counsel

2011-2013: Nedre Romerike tingrett, Dommerfullmektig

2008-2011: FØYEN Advokatfirma, Advokat

2005-2008: Advokatfirmaet Steinsvik, Advokat og advokatfullmektig

2004: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Førstekonsulent

 

Utdannelse:

2006: Advokat

2004: Master i rettsvitenskap

 

Spesialfag:

  • ‍Strafferett
  • Arbeidsrett
  • Familie og barnerett
  • Selskapsrett

 

Annen praksis:

  • ‍Sensor, Universitetet i Bergen, Juridisk Fakultet
  • Mentor i Jurisforbundets mentorordning for jusstudenter

MEDLEMSSKAP/VERV:

Den Norske Advokatforening

Forsvarergruppen

Fast bistandsadvokat ved Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett