Advokatfullmektig

Torkel Skaug-Ødegård

Arbeidserfaring:

2017 – 2019: Frivillig saksbehandler hos Gatejuristen i Bergen/Oslo

2019: Trainee Advokatfirmaet In Solidum DA

2020: Teamleder hos Gatejuristen i Oslo

 

Utdannelse: 

2020: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Masteroppgave:

«Kravene til konsekvensutredning etter havbunnsmineralloven § 2-2: Er de tilstrekkelige til å ivareta miljøhensyn?»

2017: Rettshistorie med særskilt fokus på kinesisk rett, Renmin University of China

 

Valgfag:

Arbeidsrett

Selskapsrett

Introudction to Chinese Law